fundacja Będzie Dobrze
Slajd OPP Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 Akcia-Wolontariat! ms ubezpieczenia

Kim jesteśmy?

_DSC7299_sRGB

 

 AMBASADOR FUNDACJI - DARIUSZ LEGUTKO

Aktualny Mistrz Polski w podnoszeniu sztangi leżąc

 

AMBASADOR FUNDACJI - KLAUDIUSZ DĘBOWSKI

Wicemistrz Małopolski w kulturystyce juniorów

 

klaudiusz

 

 Fundacja „Będzie Dobrze” to grupa kilkunastu osób działająca społecznie od 2008 roku. Przez ten czas zorganizowaliśmy  szereg akcji  różnego typu. Nasze działania, mające na celu wspieranie ludzi potrzebujących pomocy, skłoniły nas do założenia fundacji, która właśnie rozpoczyna swą działalność.

A wszystko zaczęło się całkiem przypadkowo. Nasz kolega Kamil zachorował. Stwierdzono nowotwór kości. Co w takiej sytuacji zrobić? Jak mu pomóc? Tylu ludzi potrzebuje wsparcia i nie wiadomo jak to ogarnąć…

Wtedy zrodziła się myśl zrobienia czegoś spontanicznego...i właśnie takie działanie i zorganizowanie pierwszego koncertu dla Kamila złączyło nas w jedną drużynę, która działa wspierając innych.

 

 

 

 

 

 

 20170318_110547

Warsztaty recyclingowe PLASTUŚ realizowane przez Fundację w ramach programu Kultura w sołectwach cz. 3, finansowane przez Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu.

 

plakat1

 

 

 

Nasze cele:

Celem działania Fundacji jest:

 1. Pomoc osobom chorym na nowotwór i przewlekle chorym oraz osobom niepełnosprawnym, niekwalifikującym się do hospitalizacji, a wymagającym kontynuacji świadczeń lekarskich, pielęgniarskich, rehabilitacyjnych, psychologicznych, opiekuńczych i socjalnych.
 2. Zwiększenie aktywności życiowej i zaradności osób z chorobą nowotworową oraz osób niepełnosprawnych.
 3. Poprawa jakości opieki zdrowotnej nad osobami chorymi na chorobę nowotworową, przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi.
 4. Propagowanie wiedzy o opiece paliatywnej i opiece nad obłożnie chorymi.
 5. Aktywizacja i wsparcie dla osób i grup społecznych zagrożonych wykluczeniem, w tym w szczególności dzieci i młodzieży z rodzin ubogich lub dysfunkcyjnych, osób w trudnej sytuacji życiowej, niepełnosprawnych oraz osób starszych.
 6. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, w szczególności działalność na rzecz ofiar przemocy w rodzinie.
 7. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinie i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
 8. Promocja zachowań prospołecznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
 9. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
 10. Wspieranie edukacji oraz dzieci i młodzieży z biednych rodzin, w tym także działalność na rzecz rozwoju ich talentów.
 11. Działalność na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
 12. Propagowanie wolontariatu i tworzenie warunków dla jego rozwoju.
 13. Działalność na rzecz rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 14. Rozwój przedsiębiorczości, tworzenie warunków dla powstawania nowych miejsc pracy i przeciwdziałanie bezrobociu, w szczególności wśród osób niepełnosprawnych.
 15. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy.
 16. Przeciwdziałanie wszelkim przejawom dyskryminacji we wszystkich aspektach życia społecznego.
 17. Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych.
 18. Działalność charytatywna.
 19. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży.
 20. Ochrona i promocja zdrowia.
 21. Propagowanie sportu, kultury fizycznej i zdrowego stylu życia.
 22. Propagowanie turystyki i krajoznawstwa.
 23. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.

 

Aktualności:

Kochani, nasze najbliższe akcje, podczas których będziecie mogli się z nami spotkać w Nowym Sączu.
Oferujemy świetną zabawę dla najmłodszych!

1. Festiwal Kolorów | Piknik i Kino Plenerowe 25.08
2. Wielka Bitwa Wodna edycja 2! 12.08
3. Festyn na osiedlu Westerplatte w Nowym Sączu - 2.09

Dziś w kolejnej akcji wsparliśmy Anetę Hejmej, która już jedną nogą jest w Barcelonie na operacji. Do 80 tys. brakuje jej nie wiele.

Dziękujemy zaangażowanym wolontariuszom podczas urodzin Radia RND w Nowym Sączu.

20170716_182455

Szanowni Państwo, nasze sprawozdania z działalności za rok 2016 widnieją już na stronie Ministerstwa:

http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/Search

Można je zobaczyć na naszej stronie w zakładkach sprawozdanie merytoryczne i sprawozdanie finansowe.

W dniu dzisiejszym mielismy okazję uczestniczyć w zawodach kulturystycznych organizowanych w hotelu Binkowski Resort w Kielcach.

W zawodach kibicowaliśmy naszemu ambasadorowi Klaudiuszowi Dębowskiemu, który wywalczył srebrny medal!

Gratulujemy, a obszerniejsza relacja juz wkrótce:)

19961255_992708444204373_8207628519600934772_n

Zdj. Zbiór prywatny Klaudiusz Dębowski

 

 

Współpracują z nami: