fundacja Będzie Dobrze
Slajd OPP Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 Akcia-Wolontariat! ms ubezpieczenia

Kim jesteśmy?

_DSC7299_sRGB

 

 AMBASADOR FUNDACJI - DARIUSZ LEGUTKO

Aktualny Mistrz Polski w podnoszeniu sztangi leżąc

 

AMBASADOR FUNDACJI - KLAUDIUSZ DĘBOWSKI

Wicemistrz Małopolski w kulturystyce juniorów

 

klaudiusz

 

 Fundacja „Będzie Dobrze” to grupa kilkunastu osób działająca społecznie od 2008 roku. Przez ten czas zorganizowaliśmy  szereg akcji  różnego typu. Nasze działania, mające na celu wspieranie ludzi potrzebujących pomocy, skłoniły nas do założenia fundacji, która właśnie rozpoczyna swą działalność.

A wszystko zaczęło się całkiem przypadkowo. Nasz kolega Kamil zachorował. Stwierdzono nowotwór kości. Co w takiej sytuacji zrobić? Jak mu pomóc? Tylu ludzi potrzebuje wsparcia i nie wiadomo jak to ogarnąć…

Wtedy zrodziła się myśl zrobienia czegoś spontanicznego...i właśnie takie działanie i zorganizowanie pierwszego koncertu dla Kamila złączyło nas w jedną drużynę, która działa wspierając innych.

 

 

 

 

 

Profesjonalne sesje zdjęciowe.

A4 Design - Kamil Polakiewicz

19105745_1462649383758128_607780603385866309_n

 

 

 

Nasze cele:

Celem działania Fundacji jest:

 1. Pomoc osobom chorym na nowotwór i przewlekle chorym oraz osobom niepełnosprawnym, niekwalifikującym się do hospitalizacji, a wymagającym kontynuacji świadczeń lekarskich, pielęgniarskich, rehabilitacyjnych, psychologicznych, opiekuńczych i socjalnych.
 2. Zwiększenie aktywności życiowej i zaradności osób z chorobą nowotworową oraz osób niepełnosprawnych.
 3. Poprawa jakości opieki zdrowotnej nad osobami chorymi na chorobę nowotworową, przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi.
 4. Propagowanie wiedzy o opiece paliatywnej i opiece nad obłożnie chorymi.
 5. Aktywizacja i wsparcie dla osób i grup społecznych zagrożonych wykluczeniem, w tym w szczególności dzieci i młodzieży z rodzin ubogich lub dysfunkcyjnych, osób w trudnej sytuacji życiowej, niepełnosprawnych oraz osób starszych.
 6. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, w szczególności działalność na rzecz ofiar przemocy w rodzinie.
 7. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinie i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
 8. Promocja zachowań prospołecznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
 9. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
 10. Wspieranie edukacji oraz dzieci i młodzieży z biednych rodzin, w tym także działalność na rzecz rozwoju ich talentów.
 11. Działalność na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
 12. Propagowanie wolontariatu i tworzenie warunków dla jego rozwoju.
 13. Działalność na rzecz rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 14. Rozwój przedsiębiorczości, tworzenie warunków dla powstawania nowych miejsc pracy i przeciwdziałanie bezrobociu, w szczególności wśród osób niepełnosprawnych.
 15. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy.
 16. Przeciwdziałanie wszelkim przejawom dyskryminacji we wszystkich aspektach życia społecznego.
 17. Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych.
 18. Działalność charytatywna.
 19. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży.
 20. Ochrona i promocja zdrowia.
 21. Propagowanie sportu, kultury fizycznej i zdrowego stylu życia.
 22. Propagowanie turystyki i krajoznawstwa.
 23. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.

 

Aktualności:

 

Już 26 listopada odbędzie się koncert jubileuszowy Fundacji "Będzie Dobrze". Zapraszamy o godz. 16.00 do  kina Sokół w Starym Sączu.

Fundacja Plakat na koncert 2017 (1)

W tę sobotę 18 listopada od. godz. 9.00 zapraszamy na warsztaty kulinarne w ramach podprogramu żywnościowego 2017/2018.

Miejsce - ul. Kochanowskiego 3, Nowy Sącz, Prywatne Technikum Gastronomiczne

Program koncertu jubileuszowego – I TY możesz pomóc
26.11.2017 Stary Sącz, kino SOKÓŁ


16.00 – Etiuda – występ premierowy

16.10 - Występ zespołu regionalnego Prehybianie

16.40 - Część oficjalna

17.20 – Michał Ziomek - Niepełnosprawność inaczej- wykład

17.50 – Zespół Black Wolfs

18.00 – Dance Crew

18.10 – Butterfly Crew cz. 1

18.20 – Wykład - Ewa i Janusz Trzcińscy - Zdowie przede wszystkim

18.50 – Art Dance Crew

19.00 – Butterfly Crew cz.2

19.10 – Występ zespołu SŁOWIKI z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu

19.30 - Występy młodych wokalistów: Jan Stosur, Maciej Bołoz, Katarzyna Koszyk
 

We wtorek podczas obchodów Dnia Seniora Fundacja bedzie przeprowadzała zbiórkę do puszek dla Nikodema. Dziekujemy za włączenie się w akcję.

Nikodem od urodzenia choruje na dziecięce porażenia mózgowe. Na wskutek ciężkiego porodu doszło do wylewu, niedotlenienia oraz obrzęku mózgu. Pierwsze dwa tygodnie swego życia spędził na oddziale Intensywnej Terapii w Prokocimiu walcząc o życie. Walkę tę wygrał, teraz walczy o lepsze jutro.

W chwili obecnej Nikodem ma 12 lat ,jednak nadal nie chodzi , ma również zaburzony rozwój mowy. Jest uczniem piątej klasy szkoły podstawowej. Codzienność Nikodem różni się jednak od codzienności rówieśników. Poza zajęciami szkolnymi większość dnia Nikodem spędza na rehabilitacjach oraz dodatkowych zajęciach .To właśnie dzięki nim jest w coraz to lepszej formie oraz może lepiej funkcjonować  . Przed Nikodemem jednak jeszcze daleka droga ,dlatego każdy wolny czas od nauki wykorzystywany jest intensywnie .W czasie  wakacji oraz ferii  Nikodem  wyjeżdża na intensywne turnusy rehabilitacyjne na których ciężko pracuje .

Nikodem jest bardzo  wesołym oraz pogodnym chłopcem ,chętnie poznaje nowych ludzi oraz nowe miejsca. Mimo swojej niepełnosprawności oraz ograniczeń jest  bardzo aktywny oraz zawzięty w tym co robi -nie daje za wygraną.

Marzeniem Nikodema jest samodzielne chodzić, operacja  metodą Ulzibata- fibrotomia  do której został zakwalifikowany ma mu w tym pomóc. Dzięki tej operacji zostaną zmniejszone przykurcze, zwiększy się zakres ruchu oraz poprawią się funkcje motoryczne a efekty rehabilitacji będą szybciej widoczne.

Operacja ma odbyć się w Krakowie w Szpitalu CenterMed . Koszt zabiegu wynosi 12000 zł i niestety nie jest refundowany przez NFZ, tak więc całość opłaca pacjent . Jest to spora suma , która znacznie przekracza moje możliwości finansowe .

 

 

Współpracują z nami: