fundacja Będzie Dobrze
Slajd OPP Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 Akcia-Wolontariat! ms ubezpieczenia

Kim jesteśmy?

 

Uwaga!

Informujemy, iż z przyczyn niezależnych od Organizatora

Puchar Małopolski w Wyciskaniu Sztangi Leżąc nie odbędzie się

w zaplanowanym terminie.

O nowej dacie i miejscu wydarzenia poinformujemy Państwa wkrótce!

Za zaistniałe okoliczności

Przepraszamy!

Zarząd Fundacji "Będzie Dobrze"

 

Ruszyła Fabryka Młodych Talentów!


 

 

23754981_1204822166286143_7526464722882057303_n

AMBASADORZY FUNDACJI:

Burmistrz Starego Sącza - JACEK LELEK

Z-ca Burmistrza - KAZIMIERZ GIZICKI

Przewodnicząca Rady Miasta - EWA ZIELIŃSKA

DYREKTOR - WŁADYSŁAW MATCZUK

AMBASADOR FUNDACJI - KLAUDIUSZ DĘBOWSKI

Wicemistrz Małopolski w kulturystyce juniorów

 

klaudiusz

Statuetka Ziarnka Gorczycy 2018

27459015_1262442397190786_974681711148506411_n

 

 Fundacja „Będzie Dobrze” to grupa kilkunastu osób działająca społecznie od 2008 roku. Przez ten czas zorganizowaliśmy  szereg akcji  różnego typu. Nasze działania, mające na celu wspieranie ludzi potrzebujących pomocy, skłoniły nas do założenia fundacji, która właśnie rozpoczyna swą działalność.

A wszystko zaczęło się całkiem przypadkowo. Nasz kolega Kamil zachorował. Stwierdzono nowotwór kości. Co w takiej sytuacji zrobić? Jak mu pomóc? Tylu ludzi potrzebuje wsparcia i nie wiadomo jak to ogarnąć…

Wtedy zrodziła się myśl zrobienia czegoś spontanicznego...i właśnie takie działanie i zorganizowanie pierwszego koncertu dla Kamila złączyło nas w jedną drużynę, która działa wspierając innych.

 50985273_286992061988139_8572747799328718848_n

 

Profesjonalne sesje zdjęciowe.

A4 Design - Kamil Polakiewicz

19105745_1462649383758128_607780603385866309_n

 

 

 

Nasze cele:

Celem działania Fundacji jest:

 1. Pomoc osobom chorym na nowotwór i przewlekle chorym oraz osobom niepełnosprawnym, niekwalifikującym się do hospitalizacji, a wymagającym kontynuacji świadczeń lekarskich, pielęgniarskich, rehabilitacyjnych, psychologicznych, opiekuńczych i socjalnych.
 2. Zwiększenie aktywności życiowej i zaradności osób z chorobą nowotworową oraz osób niepełnosprawnych.
 3. Poprawa jakości opieki zdrowotnej nad osobami chorymi na chorobę nowotworową, przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi.
 4. Propagowanie wiedzy o opiece paliatywnej i opiece nad obłożnie chorymi.
 5. Aktywizacja i wsparcie dla osób i grup społecznych zagrożonych wykluczeniem, w tym w szczególności dzieci i młodzieży z rodzin ubogich lub dysfunkcyjnych, osób w trudnej sytuacji życiowej, niepełnosprawnych oraz osób starszych.
 6. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, w szczególności działalność na rzecz ofiar przemocy w rodzinie.
 7. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinie i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
 8. Promocja zachowań prospołecznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
 9. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
 10. Wspieranie edukacji oraz dzieci i młodzieży z biednych rodzin, w tym także działalność na rzecz rozwoju ich talentów.
 11. Działalność na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
 12. Propagowanie wolontariatu i tworzenie warunków dla jego rozwoju.
 13. Działalność na rzecz rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 14. Rozwój przedsiębiorczości, tworzenie warunków dla powstawania nowych miejsc pracy i przeciwdziałanie bezrobociu, w szczególności wśród osób niepełnosprawnych.
 15. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy.
 16. Przeciwdziałanie wszelkim przejawom dyskryminacji we wszystkich aspektach życia społecznego.
 17. Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych.
 18. Działalność charytatywna.
 19. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży.
 20. Ochrona i promocja zdrowia.
 21. Propagowanie sportu, kultury fizycznej i zdrowego stylu życia.
 22. Propagowanie turystyki i krajoznawstwa.
 23. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.

 

Aktualności:

Już w grudniu w starosądeckim Sokole koncert Izabeli Szafrańskiej na dorocznym koncercie charytatywnym Fundacji Będzie Dobrze.
Zapraszamy!

 75285786_2108604692574548_5128665150173216768_n

 

Dziękujemy Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mogilnie, która zorganizowała akcję pomocy, polegająca na zbiórce odzieży, kocy, zabawek, chemii gospodarczej, żywności dla rodzin wielodzietnych że Starego Sącza
Rzeczy zostały odebrane 18.10 przez naszą fundację i wkrótce trafią do najbardziej potrzebujących.
Szczególne podziękowania należą się pani Dorocie Janisz, która prowadzi Szkolne Koło Wolontariatu i zainicjowała tę akcję.
Dobro zawsze powraca.

 73495084_2109721252462892_4511888416035569664_n
 
 
 
 

Coś dla wszystkich lubiących wyzwania.
Już dziś zgłoś się do konkursu muzycznego.
Zgłoszenia przyjmuje Internat Międzyszkolny w Starym Sączu.

Regulamin konkursu - zakładka/KONKURSY/WARSZTATY

Zapraszamy

 

73316280_2107814349320249_2511627489504133120_n

Tak było na I Zawodach Rolkarskich w Chełmcu. Poziom zawodów był bardzo wysoki.
Dziękujemy Konrad Kita za przeprowadzenie zawodów. Podziękowania dla Pana Wójta Bernarda Stawiarskiego oraz Pani Dyrektor Bogumile Aszklar-Lelito za ufundowanie pucharów i pomoc w organizacji.
Dziękuję kochanym wolontariuszkom Małgorzata Rams, Ania Fiut, Ola Łuczkiewicz, Gosia Stec.
Podziękowania należą się także zespołowi Sparta Cherr Elite za występ i Krav Maga 💪Christian Colin za pokaz.
Gratuluję wszystkim zawodnikom.

74271530_2099735943461423_4015056911450767360_n

Współpracują z nami: